Vacatures

Nieuws

Veiligheidsregels BRI Groep

Beste collega’s,

Zoals al een aantal keer gecommuniceerd is de BRI Groep in voorbereiding voor de Veiligheidsladder certificering. Een certificaat, gericht op veilig gedrag en bewustzijn van personeel en onderaannemers op onze projecten/kantoren.
November vindt de certificering plaats. Op voorhand hiervan vinden komende periode diverse gedrags-audits plaats op de vestigingen en op de projecten.

Hierbij wordt gelet op manier van werken, gebruik PBM’s en of jullie bekend zijn met de regelgeving en hoe de BRI Groep hier mee om gaat.

Doel van dit certificaat:

  • Bewust veilig aan het werk
  • Elkaar attenderen/aanspreken op onveilig gedrag of werkzaamheden
  • Veilig werken wordt beloond
  • Op onveilig en ongewenst gedrag zullen maatregelen worden genomen vanuit de BRI Groep.

Met deze certificering gaan we er dan ook voor een fijnere en veiligere werkplek voor ons allemaal te creëren.
Als aanloop hierop, zijn met medewerking en tips  van diverse collega’s de 6 Veiligheidsregels van de BRI Groep opgesteld.

Veiligheidsregels BRI Groep:

  1. Wij gebruiken geen alcohol of drugs tijdens werkzaamheden
  2. Wij zorgen voor orde en netheid op onze werkplek en scheiden afval
  3. Wij gedragen ons netjes in het verkeer en houden ons aan de regels
  4. Wij gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en uitsluitend gekeurd gereedschap
  5. Wij controleren onze werklocaties op risico’s voor onszelf, collega’s en derden
  6. Wij spreken elkaar aan op onveilig gedrag

In deze link vinden jullie de posters, waarop de regels zijn aangegeven.

Deze posters zullen we ook op de diverse werken ophangen.
Neem ze goed door. De regels spreken voor zich.
Komende periode zal er per mail aandacht zijn voor deze veiligheidsregels.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op.

Johan van Wingerden
KAM-coördinator

+31 652086871

Menu