Vestigingen

Bouw nieuws

Laatste Nieuws & vacatures

Carrière / scholing

Carriere / scholing

De BRI Groep werkt nauw samen met opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid Holland (IWZH) in een vroeg stadium kan je bij de BRI Groep werkend leren. Bezoek de site eens van IWZH en kijk wat er allemaal te doen is in onze branche www.iwzh.nl. Je kan daar diverse scholingen aanklikken en kijken of dat wat voor jou is, de BRI Groep helpt je daar graag bij.               

Na de 1e opleidingsperiode kun je uiteraard nog verder specialiseren, ook daarvoor heeft BRI de nodige partners www.otib.nl en www.roi.nl zijn er voorbeelden van, je kunt bij BRI Groep werkelijk alle kanten op.

WAT IS PRECIES EEN BBL-OPLEIDING?

Een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg is een combinatie van theorielessen, praktijkopdrachten en werk­ervaring. De opleiding is onderverdeeld in deelkwalificaties die tussentijds met een examen worden afgesloten. Elke deelkwalificatie bestaat weer uit losse onderwijseenheden met een theoriedeel en een praktijkdeel. Na het behalen van de vereiste examens krijg je een landelijk erkend diploma. Uiteraard verzorgt het opleidingsbedrijf het lesmateriaal voor je opleiding.

 

3.1 THEORIEOPLEIDING
Voor de theorieopleiding moetje ingeschreven zijn bij een Regionaal Opleidings Centrum (ROC). Als je dit nog niet hebt gedaan, zullen we in overleg met jou bepalen welk ROC in jouw geval het meest geschikt is en de aanmelding voor je verzorgen. Na je inschrijving ontvang je van het ROC bericht wanneer en op welke dag/avond je met de theorie kunt gaan starten. Het ROC zal ook een beroepspraktijkvormings­overeenkomst (BPV) met je afsluiten voor de duur van je opleiding en uitgebreide informatie verstrekken over het lesmateriaal.

afbeelding2

Omdat het theoretische gedeelte een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je de theoriedag gewoon doorbetaald krijgt, ben je verplicht de lesprogramma's te volgen. Ook heb je, nu je bent gaan werken en hier salaris en verlofdagen voor krijgt, geen schoolvakanties meer. Op de dagen dat je in verband met schoolvakanties geen theorie hebt, ga je gewoon werken bij het leerbedrijf. Indien je door bepaalde omstandigheden op je theoriedag niet aanwezig kunt zijn, behoor je dit op tijd aan het opleidingsbedrijf door te geven.

In principe is het niet mogelijk om een verlofdag te nemen op de dag datje theorie hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het opleidingsbedrijf toestemming en meld je dit aan het ROC, vervolgens neem je een ADV- of verlofdag.

afbeelding1

Op de theorieopleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf netjes gedraagt en natuurlijk gemotiveerd en leergierig bent. Uiteindelijk doe je deze opleiding voor jezelf om een goede toekomst op te bouwen.

Cursusgeld: voor de theorieopleiding op het ROC wordt cursusgeld in rekening gebracht. Dit wordt door het oplei­dingsbedrijf voor jou betaald. Als de rekening per abuis naar jouw adres wordt gestuurd, kun je deze bij het opleidings­bedrijf afgeven. Wij zorgen dan voor de betaling. Als je op eigen verzoek voortijdig met de opleiding wilt stoppen, heeft het opleidingsbedrijf het recht om het cursusgeld met je te verrekenen.

3.2 PRAKTIJKOPLEIDING
Naast de theorie moet je voor je opleiding verschillende praktijkopdrachten maken. Hiervoor kom je volgens de plan­ning naar de opleidingswerkplaats, tenzij anders afgespro­ken. Hier krijg je van een praktijkopleider extra begeleiding bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Naarmate je verder in de opleiding zit, ga je grotere opdrachten maken die we simulatieopdrachten noemen.

In de werkplaats gelden afspraken. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij zorg draagt voor persoonlijke bescher­mingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen en werkkleding. Deze middelen krijg je van het leerbedrijf of het opleidings­bedrijf en je bent verplicht om deze te dragen. Verder wordt er van je verwacht dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt en dat je je gereedschappen op een fatsoenlijke manier gebruikt.

In principe is het niet mogelijk om een snipperdag te nemen op de dag dat je praktijkles hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het opleidingsbedrijf toestemming.

3.3 WERKERVARING
Voor je werkervaring ga je het grootste deel van je opleiding werken bij een bedrijf dat je zelf of samen met het oplei-dingsbedrijf hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we het leerbedrijf. Bij dit bedrijf ben je door het opleidingsbedrijf gedetacheerd tijdens je opleidingstijd. Het is belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou. Daarom moet je rekening houden met:

3.4 LEERLINGBEGELEIDING
Om je functioneren bij het leerbedrijf en op school nauwge­zet te volgen, is regelmatig contact belangrijk. Bij het oplei­dingsbedrijf is een aantal leerlingbegeleiders actief, die je bij vragen of problemen kunt bellen en waar je zo nodig een afspraak mee kunt maken. Weet je niet wie je begeleider is, vraag dit dan even na op de administratie.

De leerlingbegeleiders zijn regelmatig op de praktijkschool aanwezig, zodat je ze daar ook kunt aanspreken. Daarnaast is er regelmatig contact met het ROC waar je je theorie volgt.

De leerlingbegeleider heeft minimaal driemaal per jaar con­tact met jou als leerling op de werkvloer, van deze gesprek­ken worden schriftelijke rapportages gemaakt. De bedoe­ling is dat hij jouw persoonlijke ontwikkeling met je doorneemt. Zodoende weet je ook waar je aandacht aan moet besteden. Ook zal de leerlingbegeleider je regelmatig zien en aanspreken in de opleidingswerkplaats. Je kunt bij hem altijd terecht met je eigen problemen. Hij zal jou te allen tijde vertegenwoordigen in conflictsituaties.

De beoordeling heeft betrekking op jouw functioneren binnen het leerbedrijf, zowel op technisch gebied als op het sociale vlak.

Afbeelding3

Bron: ROI